O autorovi
About the author

Žije v Bratislave s manželkou Marcelou a synmi Filipom a Ondrejom a psíkom Korou. Art-director, maliar, ilustrátor na voľnej nohe a grafický dizajnér. Ilustroval niekoľko kníh pre deti, vytvoril niekoľko videoklipov.

Lives in Bratislava with wife Marcela and sons Filip and Ondrej and dog Kora. Art-director, painter, freelance illustrator and graphic designer. Illustrated some books for children, made some videoclips.